Bericht

Heemschut Gelderland wil behoud schoorsteen Centrale Nijmegen

 

 

Herschaalde kopie van Nijmegen elktr

Elektrische centrale Nijmegen (foto: M.Overbeek, 2015)

Heemschut Gelderland heeft een brief gestuurd aan de gemeente Nijmegen, waarin zij pleit voor het behoud van de betonnen schoorsteen van de elektrische centrale aan de Weurtseweg in Nijmegen.

Einde 2015 heeft Erfgoedvereniging  Heemschut al aandacht gevraagd om na te gaan of de schoorsteen monumentwaardig kan zijn.

Hierna is correspondentie op gang gekomen, waarin de cultuurhistorische waarde van de schoorsteen wordt bevestigd. Echter, in de plannen voor het gebied wordt geen rekening

gehouden met het behoud van deze schoorsteen. De centrale is in 2015 buiten dienst gesteld en zal volgens plan geheel worden gesloopt.

De beschrijving van  de geschiedenis van de  locatie Weurtseweg geeft aan dat we te maken hebben met een locatie met een grote industriële geschiedenis.

Aan de sloop van het gehele complex in het verleden en nu, is voor vele gebouwen niet aan te ontkomen, maar  een laatste restant van deze geschiedenis, een schoorsteen zou recht doen aan

de geschiedenis van deze plek in Nijmegen. Sterker nog de schoorsteen kan als belangrijk landmark voor het te herontwikkelen gebied en voor Nijmegen fungeren. De

grondoppervlakte van de schoorsteen is relatief gering, en vanwege de goede bouwtechnische staat zijn onderhoudskosten in de nabije toekomst niet te verwachten. Dit zou een gemakkelijk

voortgezet gebruik mogelijk maken bij een herbestemming van het terrein.

Om vele redenen heeft deze schoorsteen dan ook een culturele waarde, als monument van bijna 100 jaar geschiedenis van grootschalige elektriciteitsproductie in Nijmegen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn