Bericht

Schoorstenen Harculo-centrale Zwolle opgeblazen

 

694
Zaterdag 18 maart j.l. kwam het definitieve einde voor de twee, 112 meter hoge betonnen schoorstenen, die decennia lang het beeld hebben bepaald van de Ijsselcentrale bij Zwolle. In tien seconden tijd werden de schoorstenen van de centrale neergehaald met explosieven.

Er kwamen honderden mensen naar de sloop van de rookkanalen kijken. Vanwege de drukte werden verkeersregelaars ingezet. De sloop van de schoorstenen is het startschot van de algehele sloop van de elektrische centrale, die begin dit jaar in gang is gezet. Erfgoedvereniging Bond Heemschut en stichting het Cuypersgenootschap hebben nog tevergeefs geprobeerd de sloop van het beeldbepalende gebouw tegen te houden. Beide instellingen ondernemen nog pogingen om de belangrijke wederopbouwkunst, die is aangebracht aan het kantoorgebouw van de centrale, te behouden. Tot deze kunstwerken behoren reliëfs van de bekende Overijsselse kunstenaar Titus Leeser.  

De IJsselcentrale werd in 1955 geopend. Het gebouw staat aan de zuidkant van Zwolle langs de IJssel, bij buurtschap Harculo. De afgelopen jaren werd de centrale slechts beperkt ingezet. Na de sloop overweegt de eigenaar - het Franse energiebedrijf Engie - van plan om duurzame energievoorziening op het terrein te ontwikkelen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn