Bericht

Fabrieksklok wordt herplaatst in ENKA-kantine

 

JvDIMG 7265

Na jaren van afwezigheid wordt tijdens de Erfgoedfair zaterdag 5 november de originele fabrieksklok in de voormalige kantine op het ENKA terrein in Ede weer in werking gezet door Arno Boon, directeur van BOEi om 12.00 uur. De klok is in de jaren vijftig geplaatst en onlangs teruggevonden en herplaatst. Het was een voor die tijd hypermoderne klok die naar verluid geijkt is op de atoomklok in Frankfurt.

Het kantinegebouw, een rijksmonument en eigendom van BOEi. is een van de bewaard gebleven gebouwen van textielfabriek ENKA (Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem), waar in de hoogtijdagen zo’n 5.000 medewerkers werkten.

Nadat tijdens de Tweede Wereldoorlog de diverse schaft- en kleedlokalen van de fabriek door bombardementen verwoest waren, werd in de periode 1950-1951 op de binnenplaats van de ENKA-fabriek een nieuw was- , kleed- en schaftlokaal gebouwd. De vooruitstrevende directie van de ENKA liet het Kantinegebouw, ca. 4000 m² groot, indertijd ontwerpen door fabrieksarchitect Masselink en had daarbij veel oog voor het welbevinden van het personeel. Door de lichte structuur van betonnen gevels, stalen kozijnen en grote open ruimtes straalt het gebouw naoorlogs optimisme uit.

Na een lange periode van voorspoed sloot de ENKA-fabriek in 2002 haar deuren en voor het terrein moest een nieuwe bestemming worden gevonden. In de afgelopen jaren werd het voormalige fabrieksterrein omgevormd tot een levendig gebied voor wonen, werken en verblijven. Naast de nieuwe woonwijk die hier wordt gerealiseerd, werd afgelopen september nog Fiets Experience Center ‘De Fietser’ geopend in de voormalige ENKA Westhal.

De restauratie van de Westhal is inmiddels voltooid. Nu is het de beurt aan het Kantinegebouw om weer in volle glorie te worden hersteld. En daarna dienst te doen als schoolgebouw. Schoolkinderen uit de nieuwe woonwijk en daarbuiten krijgen dan de gelegenheid om hun basisschooltijd door te brengen in een uniek gebouw uit 1951 met een prachtige historie. Zij kunnen hier dan met hetzelfde optimisme als men begin jaren ’50 had, beginnen aan hún toekomst. Het terughangen van de originele klok vormt symbolisch de eerste stap naar de nieuwe toekomst van de Kantine. Hopelijk tikt de tijd nog generaties lang geduldig door in dit Rijksmonument.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn