Bericht

Restauratie watertoren Castricum stagneert

castricum

Er is nog geen nieuwe bestemming en ook geen subsidie voor het restaureren van de watertoren op het Duin en Bosch-terrein. Dat meldt Ellen de Kroon, ontwikkelingsmanager bij Stichting Boei (Nationale Maatschappij tot Restaureren en Herbestemmen van Cultureel Erfgoed BV), de eigenaar van de toren.

Op de website van de werkgroep Oud-Castricum verscheen een artikel waarin vrij gedetailleerd wordt beschreven op welke wijze de watertoren zal worden gerestaureerd. De werkgroep baseert zich op een stuk van adviesbureau Polderman (monumenten en restauratieadvies). Te lezen is onder meer: "Als uitgangspunt voor de restauratie wordt uitgegaan van de oorspronkelijke toestand van het reservoir. Dat betekent dat de rolbare ladder onder de omloop en de omloop zelf komen te vervallen. De geheel te vervangen ommanteling van het reservoir wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke staat, met iets grotere en lager in de opgaande wand geplaatste ramen."
Het artikel, via Omroep Castricum geplaatst in de Facebook-groep Je Bent Castricummer Als, blijkt op de zaken vooruit te lopen. Er is alleen een vergunningsaanvraag voor restauratie van de watertoren ingediend bij de gemeente. Ellen de Kroon: "In september dienen wij een subsidieverzoek voor de restauratie in bij de Provincie Noord-Holland zodat we in het voorjaar van 2017 weten of we voldoende financiering hebben om de watertoren in elk geval weer in goede staat te brengen."
Een aantal maanden geleden werd er nog een inspectie uitgevoerd met behulp van een hoogwerker. Een mogelijke nieuwe bestemming die tijdens die inspectie ter sprake kwam, is uitkijktoren met onderin horeca.

 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn