Bericht

Wagenwerkplaats Blerick gerestaureerd

Blerick

Op donderdag 30 januari is gevierd dat de restauratie van de Wagenmakerij in Venlo-Blerick, een van de grootste industriƫle rijksmonumenten van Nederland, is voltooid. BOEi, een non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud van industrieel, agrarisch en religieus erfgoed, is sinds 2007 eigenaar van de Wagenmakerij en heeft de herbestemming en de restauratie begeleid. Tijdens de feestelijkheden werd de sleutel overgedragen aan het Spoorwegmuseum dat met het depot gevestigd is in de grote loods van de Wagenmakerij. Mede dankzij deze nieuwe gebruiker kon dit omvangrijke monument behouden blijven.

 
De Wagenmakerij stamt uit 1890 en heeft een vloeroppervlak van ruim 7.000 m2. Tot enkele jaren geleden was het gebouw, dat al tientallen jaren geen functie meer had, ernstig verwaarloosd. Toen het Spoorwegmuseum zich in 2010 aandiende als nieuwe huurder, kwam de toekomst van dit omvangrijke monument er een stuk beter uit te zien.
Dankzij de huurinkomsten die hieruit voortvloeiden kon immers het onderhoud en de verzekering van het gebouw op lange termijn worden betaald. BOEi heeft vervolgens het herbestemmingstraject opgestart en samen met onder meer de BankGiro Loterij en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) de middelen bijeengebracht om de restauratie te kunnen realiseren.
Het dak is gerenoveerd, de buitengevels zijn gerestaureerd, alle gietijzeren ramen zijn geschilderd en rondom is nieuwe bestrating aangelegd. Binnen liggen nieuwe vloeren en er zijn installaties ingebouwd die voldoen aan de eisen van deze tijd. Bij de restauratie is er bewust voor gekozen om de sporen van de geschiedenis, zoals het patina van de bakstenen en de schade die in oorlogsjaren is opgelopen, zichtbaar te laten. De restauratiewerkzaamheden zijn uitgevoerd door Schakel & Schrale, onderdeel van BAM Utiliteitsbouw.
Nu is het gebouw klaar voor een nieuw leven. Het Spoorwegmuseum uit Utrecht is de eerste huurder van de Wagenmakerij: museumstukken staan hier in het depot opgesteld. De komende tijd kunnen meer bedrijven uit de omgeving zich vestigen in de Wagenmakerij. De voormalige kantoren van de Wagenmakerij, 100 m2 verdeeld over drie representatieve, authentieke ruimtes en een eigen ingang, zijn te huur. Ook een hoge, loods-achtige ruimte van zo'n 1000 m2 en twee grote entrees (groot genoeg voor vrachtwagens) is beschikbaar.
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn