Bericht

Onlangs verschenen

Fabrieksschoorstenen in Nederland

stif boeken los

 

Op 1 september j.l. werd de publicatie ''Fabrieksschoorstenen in Nederland'' officieel gepresenteerd tijdens een studiemiddag, georganiseerd door de Stichting Fabrieksschoorstenen(STIF) en BOEI in Eindhoven. Met het verschijnen van deze indrukwekkende (462 blz.!) publicatie is een jarenlange studie naar de geschiedenis en de bouw van fabrieksschoorstenen in Nederland afgerond. De auteur, Arjan Barnard geldt als een deskundige op dit terrein. Het boek is samengesteld op basis van jarenlang intensief archiefonderzoek, veldwerk en het fotografisch vastleggen van alle nog in Nederland aanwezige monumentale fabrieksschoorstenen. In diverse hoofdstukken wordt uitgebreid ingegaan op thema's als:

  • De bouw van en de ontwikkeling in het gebruik en vormgeving van de fabrieksschoorsteen.
  • De bij de schoorsteenbouw toegepaste materialen, bouwwijze en typologie.
  • een beschrijving van alle schoorsteenbouwbedrijven die in Nederland actief zijn geweest, en aandacht daarnaast voor buitenlandse bedrijven.
  • een historische beschrijving van de opkomst van de fabrieksschoorsteen in het kader van de industriële revolutie, de komst van stoom als energiebron, en de uiteindelijke ondergang van de traditionele fabrieksschoorsteen als gevolg van innovaties en modernisering van productieprocessen
  • een beschrijving per bedrijfstak van de bouw en het gebruik van fabrieksschoorstenen
  • een encyclopedisch overzicht van alle bij de schoorsteenbouw toegepaste bouwkundige details en decoraties.

In een uitgebreide bijlage tenslotte is een lijst op plaatsnaam opgenomen, met een overzicht van alle ooit in Nederland gebouwde fabrieksschoorstenen. Dit overzicht is mede gebaseerd op de in archieven van schoorsteenfabrikanten aangetroffen gegevens, aangevuld met veldwerkwaarnemingen. In de lijst is ook aangegeven welke schoorstenen anno 2017 nog behouden zijn.

Met deze publicatie, de eerste over dit onderwerp in Nederland sinds 1923, is een monumentaal overzichtswerk ontstaan, dat met recht als een standaardwerk mag worden gezien. Het boek is fraai vormgegeven, en rijk voorzien van historische zwart-witfoto's, actuele kleurenopnamen en bouwtechnische tekeningen. Een aanwinst in de literatuur over industrieel erfgoed in Nederland, en een handig naslagwerk voor bouwkundigen en restauratiearchitecten.

A. J.Barnard: Fabrieksschoorstenen in Nederland. Hardenberg, Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF), 2017. 463 blz., ill., Lit.opgave, trefwoordenregister.ISBN: 978-90-827266-0-2. 

Bestellen door overmaking van € 35,- per stuk (+ € 5,- verzendkosten per boek binnen Nederland) op: NL67RABO0384966144 tnv STIF Den Haag. o.v.v uw naam, postcode en huisnummer. Uw bestelling wordt opgestuurd zodra het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn