Bericht

Onlangs verschenen

Das Eisen in der Architektur des 19. Jahhunderts

eisen

IJzer in de negentiende eeuw was de vernieuwende techniek in de bouwwereld en ook dus in de architectuur. Dit boek onderstreept het nog eens, want oorspronkelijk verscheen deze tekst in 1966 als proefschrift in een zeer minieme oplage en is mede vanuit techniek historisch oogpunt nog steeds van grote betekenis. De auteur geeft een uitvoerig overzicht en inzicht in de literatuur over dit onderwerp. Vervolgens behandelt hij ook economische en technische mogelijkheden van dit soort constructies, zoals b.v. stationsoverkappingen, hallen e.d. opmerkelijk is dat bruggen buiten beschouwing gelaten worden. Zo ziet men dat ijzer gebruikt kon worden bij de bouw van bibliotheken, kerken, synagogen , warenhuizen en theaters Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden uit Duitsland, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten en ook Rusland. Het laatste deel van het boek geeft een geschiedenis van de ijzer architectuur in de negentiende en vroeg twintigste eeuw. Het geheel is rijkelijk van illustraties voorzien en ook de registers en de literatuuropgave zorgen er voor dat het een uitstekend naslawerk geworden is voor een ieder die zich met dit onderwerp bezig houdt. De schrijfstijl van de auteur is zodanig dat de Duitse taal geen belemmerende factor behoeft te zijn.    Firmitas is een nieuwe serie waar men aandacht wil besteden aan belangrijke titels op het gebied van constructies en architectuur.                                                                                                          

Christian Christian Schädlich: Das Eisen in der Architektur des 19. Jahrhunderts. Aachen, Geymuller Verlag, 2015. 328 p.; ills., lit. opgave, reg.Reihe Firmitas Bd. 1 ISBN 978 3 943164-05-3 / Prijs € 79,00

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn