Bericht

Publicaties Projectbureau Industrieel Erfgoed online

De brancheonderzoeken, alsmede de uitgaven serie 'Buiten Bedrijf' en 'In Bedrijf' van het Projectbureau Industrieel Erfgoed zijn nu te raadplegen op deze website via de menu-keuze 'Publicaties'.

PIE Buiten Bedrijf deel 1 Tricotfabriek Winterswijk Voorkant

In 1992 werd het Projectbureau Industrieel Erfgoed (PIE) opgericht op initiatief van het toenmalige ministerie van WVC (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) om meer aandacht te vragen voor het industrieel erfgoed in Nederland.

Het projectbureau kwam met een ambitieus plan onder de toepasselijke naam 'Druk op de ketel'.
Hierin werd aandacht gegeven aan onderzoek naar de verschillende bedrijfstakken van de Nederlandse industrie en wat daar nog aan roerend en onroerend goed van overgebleven was. Herbestemming en hergebruik van industrieel erfgoed werd onder de aandacht gebracht en aandacht werd gevraagd voor draagvlakverbreding, educatie en cultuurtoerisme.
PIE initieerde o.a. ''Het jaar  van het industrieel erfgoed'' in 1996. Dit themajaar was omgeven met veel publiciteit en heeft er toe bijgedragen dat het industrieel erfgoed in Nederland op de monumentenkaart werd gezet.

Het PIE project werd in 1997 succesvol afgesloten en het industrieel erfgoed en herbestemming werden onderdelen van de reguliere taken van de Rijksdienst van de Monumentenzorg, tegenwoordig de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Één van de activiteiten van PIE was het inventariseren van het 'Industrieel Erfgoed' van Nederland.
De industriële activiteiten in Nederland werden onderverdeeld in branches, waarna per branche onderzoek gedaan werd en gerapporteerd werd.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn