Bericht

Studiedag ''Erfgoed op weg'' - Vrijdag 3 oktober 2014

Nijmegen, benzinestation Graafseweg (1937)De Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) organiseert in samenwerking met de Werkgroep Motorvoertuig-gerelateerd Erfgoed (WME)

op vrijdag 3 oktober 2014, in het hoofdkantoor van de ANWB aan de Wassenaarseweg 220, 2596 EC Den Haag een studiemiddag, met daaraan voorafgaand een excursie onder de titel :

Erfgoed op weg of erfgoed weg?  

Gemotoriseerde mobiliteit en in het bijzonder automobiliteit is de laatste honderd jaar op vele terreinen van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de samenleving. Auto's, vrachtauto's, bussen en andere motorvoertuigen zijn onze wegen gaan bevolken. En langs die wegen verscheen ondertussen een grote verscheidenheid aan bouwwerken, zoals garages, benzinestations, remises, viaducten, wegwijzers en motels.
Over het behoud van die bouwwerken gaat deze studiedag.  

De nog bestaande motorvoertuigen uit het verleden worden inmiddels tot ons mobiel erfgoed gerekend en volop gekoesterd. Voor het erfgoed dat gerelateerd was, en is, aan die motorvoertuigen geldt dat veel minder. De FIEN en de Werkgroep Motorvoertuig-gerelateerd Erfgoed (WME) willen de aandacht hiervoor stimuleren. Het is van groot belang dat professionals die de openbare ruimte tot hun werkterrein hebben – zoals architecten, stedenbouwkundigen, historici, beleidsmakers en erfgoedspecialisten – zich (meer) bewust zijn van het belang van het behoud van dit erfgoed. En van de vele mogelijkheden die er zijn om dit erfgoed te blijven gebruiken met behoud van het bijzondere karakter van deze objecten.

Met deze studiedag willen FIEN en WME het motorvoertuig-gerelateerd erfgoed in Nederland 'op de kaart zetten'. Ook overige belangstellenden zijn van harte welkom. Met een excursie in de ochtend wordt getoond hoe in een stad als Den Haag nog volop erfgoed aanwezig is en hoe dit succesvol wordt (her)gebruikt en herbestemd. De lezingen in de middag geven een algemene introductie op het thema en laten casussen zien van al dan niet gelukte pogingen tot herbestemming.  

Voor het gedetailleerde programma: zie www.erfgoedopweg.nl

De bijdrage in de kosten voor deze dag bedragen:

  • Excursie, lunch en middagprogramma:   € 45,00 (code WME-dag) of alleen

  • Excursie (10.00 – 12.00 uur) plus lunch: € 30,00 (code WME-ochtend) of alleen

  • Middagprogramma (13.00 – 17.00 uur):     € 15,00 (code WME-middag

U kunt zich aanmelden voor deze dag door de verschuldigde bijdrage, onder vermelding van de betreffende code, te storten op rekeningnummer  t.n.v. FIEN. Wilt u bij betaling via internet ook uw naam vermelden?

Voor nadere informatie: 06 – 5354 0283 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (Fons Alkemade, WME)

Ik hoop u, mede namens het bestuur van de Federatie Industrieel Erfgoed en de Werkgroep Motorvoertuig-gerelateerd Erfgoed, op vrijdag 3 oktober in Den Haag te kunnen begroeten.

G.R. de Weger,
secretaris  FIEN

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn