Bericht

Nieuwjaarstoespraak Jan Reijnen (vz. FIEN)

Herschaalde kopie van FIEN-eurometaal 3

 

 

 

FIEN-nieuwjaarsbijeenkomst, Hembrugterrein, zaterdag 18 januari 2014

 

Op 18 januari namen ca. 45 personen deel aan de Nieuwjaarsbijeenkomst van FIEN, op het Hembrugterrein in Zaandam. Aansluitend werd een wandeling gemaakt langs de gebouwen op dit bijzondere bedrijfsterrein, dat volop in herontwikkeling is.

 

Toespraak jan Reijnen:

Gesteld mag worden dat Fien en haar organisatie in de 30 jaar van haar bestaan hun bestaansrecht hebben bewezen.

We hebben nog steeds heel veel waardering voor de inzet van plaatselijke stichtingen en verenigingen en individuele personen.

In de wederopbouwarchitectuur zijn een beperkt aantal gebouwen als Rijksmonument aangewezen, Voor heel veel zaken moet op lokaal niveau een actie voor behoud en of herbestemming worden geïnitieerd bij gemeenten. De rol van de lokale overheid wordt hiermede steeds belangrijker draagvlak en samenwerking met de betreffende gemeente van onze organisaties is dan ook van belang.

De vele actieve vrijwilligers in erfgoedorganisaties hebben het niet gemakkelijk, hun waardering komt nauwelijks tot uitdrukking in de MOMO –notitie van het Rijk.

De vele honderdduizenden uren die vrijwilligers steken in heel veel projecten voor behoud en aandacht krijgt vanuit de regelgeving van de overheid nauwelijks aandacht. En dit is heel erg jammer.

Het roerende erfgoed hoort ook bij het industrieel erfgoed.

In 2015 hebben we het jaar van het Europees erfgoed, een initiatief van de Europese Federatie van verenigingen van Industrieel en Technische erfgoed. Hierbij worden ook de collecties van bedrijven en particulieren betrokken.

Men denkt aan een jaarlijks technische erfgoedweekend via het E-Fait. Met het nieuwe bestuur van FIEN wordt bekeken in hoeverre we daar vanuit FIEN actief aandacht aan kunnen geven.

Open Monumentendag 2014 heeft bovendien als thema ‘’mobiel erfgoed en mobiliteit’’.

 

FIEN zal ook in 2014 weer een excursie- en studiedag organiseren. De voorjaarsbijeenkomst zal waarschijnlijk plaatsvinden in het Rotterdamse havengebied.

De 2de helft van 2014 zou uitstekend passen in het Automotive erfgoed, dit in het kader van ‘’mobiel erfgoed en mobiliteit’’

Fien bestaat dit jaar 30 jaar, een aantal bestuurleden en adviseurs zijn inmiddels ook 30 jaar bij de organisatie van FIEN bestrokken.

In het afgelopen jaar zijn daarom contacten gelegd met een aantal personen, vertegenwoordigd in lokale stichtingen, die de bestuursfunctie van de huidige bestuursleden willen en kunnen overnemen.

We hebben goed vertrouwen in de kandidaat bestuurleden die een aantal functie van het huidige bestuur zullen gaan overnemen: Erik Nijhof (USINE), Leo Hardus (SIEN-N), Michiel kruidenier (SIëSTA) en Chiel van Hooff (SIEH) .

Uiteraard zullen we elkaar inwerken en bijstaan voor een goede overgang van functies naar de nieuwe mensen.

Ik dank u voor de aandacht en ik wens u voor het komende jaar gezondheid en geluk toe.

15 jan 2011 Jan Reijnen

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn