Bericht

Sloop oude spoorbrug Zwolle

alt foto:M.Overbeek (2010)

 Deze week zijn de slopers begonnen met de demontage en sloop van de oude spoorbrug over de Ijssel bij Zwolle. De oude spoorbrug is ''uitgerangeerd'' sinds de nieuwe spoorbrug in juli in gebruik is genomen. De oude spoorbrug dateert in zijn huidige verschijning uit 1950. Oorspronkelijk is de brug bij Hattemerbroek in 1862-1864 gebouwd als enkelsporige tralieliggerbrug met een draaibrug voor het scheepvaartverkeer. In 1936 werd de brug grotendeels vernieuwd, en verbouwd tot een dubbele spoorbrug, met een hefbrug. Bij deze verbouwing kreeg de brug ook twee vertsaaafde vaste boogbruggen, een brugtype dat bij de Zwolse spoorbrug voor het eerst in nederland werd toegepast. De nieuwe brug kon worden geplaatst op de bestaande pijlers uit 1864. Nadat de brug in de Tweede Wereldoorlog twee keer werd opgeblazen(in 1940 en 1945) werd de brug in 1950 zoveel mogelijk in de oude staat teruggebracht.

Na 149 jaar trouwe dienst is nu het einde gekomen voor de oude brug, waarvan de technische ''houdbaarheidsdatum'' al was gepasseerd. Ook de komst van de Hanzelijn, en de plannen voor verruiming van het rivierbed ter plaatste waren redenen om de oude brug te vervangen door een nieuwe, vaste spoorbrug.

alt foto: M.Overbeek (2010)

Door de inzet van de Zwolse werkgroep Industrieel erfgoed en de Historische Vereniging Hattem blijven enkele oude onderdelen van de spoorbrug behouden. In overleg met Prorail is besloten om een rivierpijler aan de Gelderse zijde te bewaren. In deze pijler zal de gedenksteen uit 1862 worden ingemetseld. Deze gedenksteen is in oktober 1862 gelegd door minister Thorbecke van Binnenlandse Zaken. De kogelgaten in de steen herinneren nog aan de zware beschietingen die de brug te verduren had in 1944-1945.  Verder zullen twee stalen hefwielen uit de hefbrug van 1936 bewaard blijven en een plek krijgen naast de rivierpijler. Met dit spoorwegmonument blijft de herinnering bewaard aan 100 jaar spoorbruggeschiedenis van de Zwolse spoorbrug. Ook aan de Zwolse zijde blijft een deel van het oude spoorwegtracee bewaard met een oude spoorwegonderdoorgang. In deze onderdoorgang is een gedenksteen van de Nederlandse Centraal Spoorwegmaatschappij aangebracht uit 1905.  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn