Bericht

Zuivelfabriek Beltrum bedreigd met sloop

 

 

alt

Bezwaar tegen
sloop Melkfabriek

BELTRUM  – Twee cultuurhistorische verenigingen
maken zich sterk voor behoud en herbestemming van de tot sloop veroordeelde
voormalige Melkfabriek in Beltrum. Het zijn Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Industrieel Erfgoed Gelderland - Flevoland. Ook de stichting Oud - Beltrum heeft moeite met de sloop, maar concentreert zich voorlopig op behoud van de markante schoorsteen.

De 101-jarige Bond Heemschut, de grootste en oudste particuliere monumentenorganisatie in ons land, noemt de fabriek van grote cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde. De fabriek is het laatste
voorbeeld van industrieel erfgoed op coöperatieve grondslag in Beltrum en de 35 meter hoge schoorsteen, die uit 1939 dateert, is een landmark voor het dorp.
Industrieel Erfgoed Gelderland - Flevoland (SIEGF) is dezelfde mening
toegedaan. Zowel Heemschut als SIEGF hebben bezwaar gemaakt tegen de sloop en bij de gemeente aangedrongen op handhaving en een onderzoek naar hergebruik. Beide organisaties vinden dat er te weinig aandacht is geweest voor
alternatieve bestemmingen. Ze begrijpen dat de bouw van 23 woningen voor een kleine gemeenschap als Beltrum belangrijk is, maar vragen zich af of dat niet op een andere plaats kan of in combinatie met behoud van de fabriek.

De fabriek heeft tot december 1972, toen de melkontvangst stopte, een belangrijke rol gespeeld in de locale en regionale samenleving. De
geschiedenis gaat terug tot 1894 toen vijftig kleine boeren een fabriek
stichten voor melkverwerking en de bereiding van roomboter. Ze konden op die
manier hun karige inkomsten vergroten. De roomboter bleek van bijzondere
kwaliteit, de zuivelfabriek kreeg veel nationale en internationale bekroningen.  De fabriek ligt in een bijzonder ruilverkavelingsgebied. Het hoort tot de 30 gebieden uit de Wederopbouwperiode die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van nationale betekenis acht.

Het oorspronkelijke, boerderijachtige complex heeft in de
loop der jaren veel uitbreidingen en verbouwingen ondergaan, vooral tussen 1939 en 1961. Daarvoor was met name architect Gerrit Feenstra (1890-1985)
verantwoordelijk die in de Achterhoek de supervisie had over de herbouw van
Borculo na de stormramp van 1925. De leegstaande fabriek, die eigendom is van de gemeente Berkelland, bood de laatste jaren onderdak aan
landbouwmechanisatiebedrijf Wolterink. De Erfgoedcommissie adviseert de gemeente om het hele complex te behouden. Als dat niet gaat, is behoud van de schoorsteen een alternatief en mocht ook dat niet lukken, dan adviseert de commissie tot een grondige documentatie.

De stichting Oud - Beltrum is het niet eens met het
voorontwerp-bestemmingsplan. De stichting vindt dat geen rekening is gehouden met het verzoek tot behoud van de schoorsteen. De stichting heeft vorig jaar geprobeerd de mening van de inwoners van Beltrum te peilen. Circa honderd mensen reageerden, de meesten waren voor behoud van het complex of voor behoud van de schoorsteen. De gemeente vindt tot nu toe dat er geen weg terug is, omdat er al veel geld in alle plannen is gestoken en er toezeggingen zijn gedaan aan een groep belangstellenden voor starterswoningen. Op verzoek van de raadsfractie van Groen Links prijkt de voorgenomen sloop op de agenda van de commissie ruimte, die woensdag 11 januari vergadert bij hotel-café-restaurant Prinsen in Haarlo om 19.30 uur.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn