Bericht

Edward Burtynsky: Oil

 

 De Canadese fotograaf Edward Burtynsky exposeert tot 28 februari 2010 in het Huis Marseille in Amsterdam met een fototentoonstelling over het thema ''Olie''.  Aan de hand van de monumentale en zeer gedetailleerde opnamen in kleur, die Burtynsky vanaf 1997 maakte over de gehele wereld met als centrale thema de oliewinning en de rol die olie speelt in de wereldeconomie, onthult hij als het ware het verband tussen de winning van olie en de effecten die dat op het landschap heeft. Met de foto's van het afval  dat de olieindustrie overal ter wereld nalaat, zet Burtynsky ons aan het denken over de vraag hoe de wereld er uit zal zien als deze fossiele brandstof op is. Edward Burtynsky(1955) maakte eerder naam als fotograaf met thema's als geografie, landschappen en industrialisatie. Zijn werk werd in vele musea geexposeerd en in museale en particuliere collecties opgenomen.  Eerder publiceerde hij over zijn werk in ''Quarries'' (2007), ''China (2005) en ''Manufactured Landscapes(2003). In 2006 maakte hij een fototentoonstelling met als thema ''shipwrecks'' . Burtynsky geeft veel visuele informatie in zijn foto's over een onderwerp dat voorheen vanuit technisch en visueel oogpunt als niet zo interesssant werd beschouwd. Zijn werk vertoond raakvlakken met het werk van de Duitse fotografen Bernd en Hilla Becher, maar is qua beeld minder statisch. Bovenden fotografeert Burtynsky bijna uitsluitend in kleur. Het beeld dat Burtynsky in zijn werk vastlegd is niet alleen het fenomeen olie maar ook een simpel economisch patroon met grote gevolgen. De winning van een brandstof, de consumptie ervan, en het afval dat ons rest. Gelijktijdig met de expositie is de publicatie ''Oil'' uitgegeven met teksten van Paul Roth (hoofdconservator fotografie Corcoran Gallery of Art Washington, USA). Uitgave Corcoran Gallery of Art/Steidl, 2009. ISBN 978-3-86521-943-5. Prijs: € 75,= .

Edward Burtynsky: ''Oil''. Fototentoonstelling in Huis marseille, Amsterdam. Voor meer informatie: www.edwardburtensky.com

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn