Bericht

Geslaagde excursie Spoorwegmonumenten en Werkspoorhallen in utrecht

Herschaalde kopie van USINE 8

Zaterdag 17 juni stond in het teken van de Dag van de Architectuur. Ter gelegenheid hiervan organiseerde USINE (Utrechtse Stichting voor industrieel erfgoed) die middag een excursie in Utrecht. De middag bestond uit een inleiding en een rondwandeling met als thema de transitie van het voormalige spoorgebied Utrecht-Zuilen. Aan deze geslaagde excursie namen ca. 35 belangstellenden deel. Eerst gaf Bert Poortman van USINE een lezing over het industrieel verleden van het laat in de 19e eeuw tot ontwikkeling gekomen gebied en de ontwikkeling van deze gebieden van 1880 tot 2020. De lezing vondt plaats in een van de topstukken van het industrieel erfgoed in de spoorwegzone, het voormalige telegraafgebouw van de spoorwegen uit 1914. In de lezing werd aandacht besteed aan de rijke spoorweggeschiedenis van dit gebied en de aangrenzende industriële locaties van Werkspoor en (voorheen) de DEMKA in Utrecht-Zuilen. Tijdens de sportieve wandeling was er speciale aandacht voor werkplaatsen van de spoorwegen en de imposante hallen van Werkspoor, die ook van binnen werden bekeken. De excursie eindigt in de ‘Snorfabriek’, de voormalige bovenbouwwerkplaats van het spoor, die sinds enkele jaren is getransformeerd in een culturele ''hotspot''.

 

Herschaalde kopie van USINE 1

De Utrechtse Stichting voor Industrieel Erfgoed (USINE) is in 1995 opgericht om provincie breed over het industrieel erfgoed ‘te waken’. USINE heeft kennis van het industrieel erfgoed in stad en provincie Utrecht. USINE ondersteunt initiatieven om het te behouden of een andere functie te geven. Meer informatie is te vinden op ; www.usine-utrecht.nl

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn