Bericht

Expositie ''1000 jaar leven met water'', Haastrecht

haastrecht

 

In het gerenoveerde stoomgemaal ''de Hooge Boezem achter Haastrecht'' te Haastrecht is op 4 april de nieuwe, permanente expositie ‘1000 jaar leven met water’ officieel geopend door burgemeester Aaltina  Evenhuis-Meppelink. Voorafgaand aan de opening vond een er een besloten mini-symposium plaats met als titel ‘Het Deltaprogramma en de gevolgen voor de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard’. 

Historie
Na ruim drie jaar van grote inspanning heeft het gemaal een gedaantewisseling ondergaan, zowel in ruimten als met exposities. Dit alles met behoud van de authentieke pompruimte en de interactieve poldermaquette. De verbouwing werd gerealiseerd met inzet van vrijwilligers en financiële ondersteuning (ook Europees).

Door het uitbreiden van de expositieruimten is de mogelijkheid gecreëerd de nieuwe interactieve expositie ‘1000 jaar leven met water’ te installeren. Op een zevental schermen wordt met beeld en geluid aandacht geschonken aan heden en verleden van het ‘levende water’ en gewezen op klimaatverandering en andere bedreigingen.

De nieuwe presentatie neemt de bezoeker op indringende wijze mee in het verhaal van hoe het landschap in de Krimpener- en Lopikerwaard is gevormd en het waterpeil door de eeuwen heen is beheerst. De 18m² geografische vloerkaart toont het unieke karakter van het slagenlandschap, de waterwegen en de locatie van de bemalingskunstwerken.

Schepradgemaal
‘Gemaal de Hooge Boezem achter Haastrecht’ is als hulp- stoomschepradgemaal in 1873 in bedrijf genomen ter ondersteuning van een zevental boezemmolens aan de Vlist, waaronder de enige nog bestaande 6de molen. In 1990 is de voorziening buiten bedrijf gesteld en vervangen door gemaal De Keulevaart. Het is in eigendom van de Stichting Gemaal de Hooge Boezem en in 1995 als museum ingericht.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn