Bericht

Voor Handel en Maatschappij

altDe Stichting Kunst en Historisch Bezit ABN AMRO is de hoeder van het bancaire erfgoed van deze bank en haar rechtsvoorgangers. Hoewel
men het niet direct zou verwachten kan men zo terug gaan naar een van de oudste firma’s  waarvan men archivalia beheert,
de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) opgericht in 1824.

Een instelling die pas veel later zich meer op bancaire zaken ging richten. Zeker in de negentiende eeuw was het een echte
handelmaatschappij die hoofdzakelijk zich op Nederlands-Indië richtte.

Gesticht op instigatie van Koning Willem I, die overigens direct ook grootaandeelhouder werd, heeft ze mede een belangrijke rol gespeeld
in de opkomst van de Nederlandse textielindustrie.  Gegarandeerde afname van de producten zorgde
voor een langzaam groter wordende industrietak.

In de loop van de tijd investeerde men ook andere zaken zoals suiker, tabak, koffie, kinine etc. De resultaten waren niet altijd even
denderend.  Vanaf het begin van de twintigste eeuw werd er ook meer aandacht besteed aan bancaire zaken en deze
werden steeds belangrijker, zeker na de Tweede Wereldoorlog en de onafhankelijkheid van Indonesië.

Doordat men zich altijd op het buitenland had gericht en in Nederland zelf maar een aantal agentschappen had moest men na de jaren
vijftig omzien naar een nieuwe partner met een uitgebreider kantoren netwerk over het land. Dat leidde tot een fusie met de Twentsche Bank en dat werd de
ABN.

De geschiedenis van de NHM wordt in dit boek minutieus beschreven en men krijgt een goed inzicht in de toch best wel wisselvallige
markt van koloniale producten en de daarbij behorende financiering.

Koning Willem I had in de begin periode veel bemoeienis met de maatschappij, na zijn troonsafstand in 1840 werd dit stukken minder en
was de koninklijke familie ook geen grootaandeelhouder meer. Wat nog wel bleef tot 1921 was dat het staatshoofd wekelijks een rapport kreeg van de directie
over de stand van zaken.  Zeker ten tijde van de Belgische opstand en de nasleep er van heeft de NHM ook een belangrijke
rol gespeeld als geldschieter voor de staat.

Het is een overzichtelijk naslagwerk met een goed register en veel interessante bijlagen. Deze laatsten zijn op een cd-rom gezet.

De auteur, gepromoveerd op dit boek is een van de oprichters van de Vereniging voor Bedrijf & Historie. Hij  heeft zich ingezet voor het behoud van het
bancaire erfgoed in een periode dat zoiets nog niet vanzelfsprekend was.

Ton de Graaf: Voor Handel en Maatschappij : Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, 1824-1964. Amsterdam, Boom, 2012. 607 p.;ill., lit. opgave, reg.,
bijl. ISBN 978 90 850 6946 1 / Prijs € 29,50

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn