Bericht

Industrieel erfgoed Meeting London, 26-28 oktober

 

alt

Industrieel Erfgoed 2012
6e Europees weekend voor vrijwilligers en verenigingen die zich
inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed
LONDEN, 26-28.10.2012

Uitnodiging en call-for-papers
 

E-FAITH, de Europese Federatie van Verenigingen voor Industrieel en
Technisch Erfgoed (European Federation of Associations of Industrial and
Technical Heritage) is het  vrijwilligersplatform  dat  de uitbouw van contacten
en samenwerking bevordert tussen verenigingen zonder winstoogmerk, organisaties
en vrijwilligers die zich inzetten voor studie, behoud, restauratie,
interpretatie en ontsluiting van industrieel en technisch erfgoed. E-FAITH is de
plek waar zij mekaar kunnen ontmoeten, ervaringen uitwisselen, kennis doorgeven,
en - vooral - overleggen hoe ze mekaars activiteiten en acties kunnen
ondersteunen.
 
Na vroegere succesvolle bijeenkomsten (Beringen, Kortrijk, Barcelona,
Calais en Tilburg), waar telkens vertegenwoordigers uit een twaalftal landen
deelnamen, organiseert E-FAITH nu een zesde
contactweekend in oktober e.k. Londen.
                                                                  

De essentie van deze bijeenkomsten ligt in het uitwisselen van informatie en ideeën.
Het weekend van dit jaar biedt aan vrijwilligers en verenigingen opnieuw een unieke gelegenheid om

hun - al dan niet voltooide - projecten voor te stellen aan gelijkgestemden uit heel Europa.

Het belangrijkste thema dat dit jaar zal aangesneden worden is - uiteraard -
de uitdagingen waar de industrieel erfgoedsites en de verenigingen een
antwoord moeten op formuleren
 
Bijzondere aandacht zal gaan naar 
- het bevorderen van grensoverschreidende samenwerking tussen
verenigingen in Europa
, met de bedoeling aldus het industrieel en technisch
erfgoed beter veilig te stellen en mekaars activiteiten te versterken en de
efficiëntie te vergroten;  
- het uitwisselen van ideeën en ervaringen inzake behoud, herwaardering en
ontsluiting van industrieel erfgoed; hoe financiële en andere middelen en
inkomsten vinden om de plannen te realiseren en het hoofd boven water te houden;
marketing van het industrieel en technisch erfgoed;  de vereiste technische en
andere kennis nodig om een project te realiseren; de opleiding, veiligheid, en
tal van andere aspecten die nodig zijn voor het opzetten, realiseren en beheer
van projecten;
- voorstelling van de projecten en werkzaamheden van verenigingen en
vrijwilligers.
 
Tijdens de bijeenkomst in Londen zal ook verdergebouwd worden op de ideeën
en discussies die vorig jaar in Tilburg ingezet werden:
- de Campagne voor een Europees Jaar van het Industrieel en Technisch
Erfgoed
(2015) ;
- de verbroedering tussen verenigingen ;
- behoud en herwaardering van oude fabrieksschouwen ;
- het opzetten en  de promotie van grensoverschrijdende projecten en
netwerken; 
- enz.


Het weekend  start in de namiddag van vrijdag 26 oktober met een geleid bezoek aan de buurt van 'Three Mills' in het Londense
East End. Er wordt o.m. een bezoek gebracht aan House Mill -  eens bekend als de grootste getijdenmolen van de wereld, die tussen 1770 en 1940 draaide - en aan
het pompstation van Abbey Mills.

Zaterdag 27 oktober is gewijd aan uitwisseling van ideeën en ervaringen en aan discussies, gevolgd door een
avondbezoek aan het Kirkaldy Testing Museum in Southwark. De uiteenzettingen vinden plaats in de conferentiezaal van Toynbee Hall in Whitechapel, de plaats
waar Marconi voor het eerst in Groot-Brittannië zijn radiotelegrafie demonstreerde.

Op zondagvoormiddag, 28 oktober gaat de aandacht naar het vrijwilligerswerk en de uitdagingen waar de musea die door
vrijwilligers beheerd worden zich voor geplaatst zien. Daarbij komen o.m. de bestaffing van deze musea, de toegenomen reglementering en administratie en de
veiligheidseisen aan bod.,  De bijeenkomst eindigt met een bezoek aan het Kew Engines Museum waar de enorme Cornwall-balansstoommachines  onder stoom zullen
zijn

 
 
Aanvullende informatie over dit Zesde Europees Weekend voor Industrieel
en Technisch Erfgoed
zijn beschikbaar en worden regelmatig geactualiseerd:
   - op de website van E-FAITH , www.e-faith.org
     (of klik rechtstreeks naa  http://www.e
faith.org/home/?q=content/european industrial and technical heritage
weekends)
of kunnen verkregen worden via   - e-post Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
   - telefax +32.56.255173 aanmeldingen ook via deze weg)
 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn