Bericht

Bij FIEN aangesloten organisaties

Stichting Lichthof
De stichting is opgeheven in 2006

 

Contactadres :

Stichting Lichthof
Mathildelaan 31, 5611 BD Eindhoven
Fax/tel 040-2449276

E-mail :

Geen

Website :

Geen

Toelichting :

Naar aanleiding van het jaar van het industrieel erfgoed is in 1998 Stichting Lichthof opgericht. De naam van de stichting verwijst naar een prachtig staaltje van architectuur in Eindhoven dat helaas na een bombardement in de oorlog niet gereconstrueerd is. Het betreft hier de ‘lichthof' van architect Dirk Roosenburg, zoals hij die in de jaren twintig bouwde als binnenruimte in het nieuwe hoofdgebouw/administratiekantoor van Philips aan de Emmasingel. Door het Philips personeel werd deze hal met galerijen en groot glazen dak ook wel viskom genoemd.

Stichting Lichthof heeft ten doel een centrum te zijn voor de kennis van en discussie over het industrieel erfgoed in de regio Eindhoven. Zij zal een kritisch adviserende, initiërende, bemiddelende en stimulerende rol op zich nemen. Zoveel mogelijk samen met bestaande partijen zullen de volgende activiteiten ontplooid worden:

  • het streven naar inventarisatie van het roerende en het onroerende Industrieel Erfgoed in Eindhoven;
  • de geschiedenis, de actuele stand en de toekomst van het Industrieel Erfgoed onder de aandacht brengen van een breed publiek, gebruikers, plannenmakers en overheden;
  • betrokkenen op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van het Industrieel Erfgoed wijzen.

Een stad als Eindhoven heeft een stichting nodig die waakzaam is op het industrieel erfgoed. We hebben er veel van, maar we hadden nog meer. Wij kijken niet zomaar naar mooi en niet alleen naar gebouwen. En het gaat ons niet om kostte wat kost te behouden.
Wie niet weet wat ie in huis heeft, weet waarschijnlijk ook niet wat ie in huis haalt. Het verleden draagt nu eenmaal bouwstenen van het heden en van de toekomst in zich. 

Het bestuur bestaat uit ir. Tamira Tummers, voorzitter; ir. Inger Kammeraat, secretaris; Agnes Vugts, penningmeester.

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn